logo
sk en

not just plastics

posuňte dole

Kariéra


Od založenia spoločnosti JASPLASTIK dbáme na vytvorenie príjemného pracovného prostredia, v ktorom by spokojnosť z práce prinášala firemný ale aj osobný rozvoj. Vieme, že ľudia sú základným pilierom efektívne fungujúcej spoločnosti a preto aktívne prispievame k rozvoju zručností a vedomostí našich zamestnancov cez programy workshopov a školení. Naša spoločnosť nemá zložitú organizačnú štruktúru a je privátne vlastnená, čo nám dáva vyšší rozmer flexibility a rýchlosti pri rozhodovaniach.

Výzvy a príležitosti:Či už hľadáte nový pracovný smer, alebo motiváciu rozvíjať ten doterajší, u nás mate možnosť ovplyvniť vašu kariéru a stať sa súčasťou energického profesionálneho tímu, ktorý na dennej báze aktívne prispieva k zlepšovaniu produktov, hľadaní nových riešení a celkovej spokojnosti svetových zákazníkov. Rozsah našich činnosti je rozmanitý a preto máte možnosť realizovať sa podľa preferovanej orientácie alebo skúsenosti a byt súčasťou rôznych oddelení a tímov. Hľadáme nových členov, ktorí by svojim nasadením a entuziazmom zapadli do nášho tímu. Očakávame aktívny prístup, iniciatívu, schopnosť prevziať zodpovednosť a byť inšpiráciou pre ostatných kolegov v definovaní a dosahovaní spoločných cieľov firmy.

Odmeny


Okrem zaujímavého platu ponúkame aj rôzne iné benefity, no hlavne prácu v priateľskom prostredí, kde uznanie a rešpekt zohráva neoddeliteľnú úlohu v dobre vykonanej práci.

Voľné pracovné pozície

Voľné
pozície
arrow