logo
sk en

Expandovaný polystyrén

Výrobky z expandovaného polystyrénu sú značne rozšírené v stavebnom ako aj obalovom priemysle najmä vďaka ich dobrým izolačným a mechanickým vlastnostiam. Výroba expandovaného polystyrénu bola spustená do prevádzky po založení spoločnosti v roku 2001 pričom postupne narástla až do súčasných rozmerov strojového parku a prislúchajúcich skladových priestorov.

 

Medzi najviac zastúpené produkty expandovaného polystyrénu patria tvarovky na obalové a prepravné účely. Medzi ponúkané služby patrí aj projektová príprava a výroba foriem podľa požiadaviek projektu zákazníka.

posuňte dole
Referencie
machine
stroje

Galanta arrow


Nitra arrow

Kontaktujte
nás
*Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecnou ochranou osobných údajov (GDPR) spoločnosti Jasplastik-SK.