logo
sk en

not just plastics

posuňte dole

Dodávatelia


Každý dodávateľ zohráva kľúčovú úlohu v celkovom trhovom reťazci a preto sú vzájomný rešpekt a jasne definované pravidlá u nás na prvom mieste. Riadime sa štandardmi, ktoré od nás odvetvia a zákazníci požadujú a preto to isté očakávame aj od našich dodávateľov.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Zmluva o mlčanlivosti

Podmienky mlčanlivosti pre potreby kooperácie

Manuál Kvality

Manuál kvality

Technický štandard foriem

JASPLASTIK technický štandard pri výrobe foriem

Všeobecná ochrana osobných údajov (GDPR)